REC LITE

Sea Doo Spark 2up 60
Cijena sa PDV: 7.376,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-REC-LITE-SPARK-ENEMEA-A4

 

Sea Doo Spark 2up 90 iBR
Cijena sa PDV: 9.425,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-REC-LITE-SPARK-ENEMEA-A4

 

Sea Doo Spark 2up Trixx 90 iBR
Cijena sa PDV: 10.040,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-REC-LITE-SPARK-TRIXX-ENEMEA-A4

 

Sea Doo Spark 2up Trixx 90 iBR
Cijena sa PDV: 10.040,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-REC-LITE-SPARK-TRIXX-ENEMEA-A4

 

Sea Doo Spark 3up Trixx 90 iBR
Cijena sa PDV: 10.860,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-REC-LITE-SPARK-TRIXX-ENEMEA-A4

 

Sea Doo Spark 3up Trixx 90 iBR
Cijena sa PDV: 10.860,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-REC-LITE-SPARK-TRIXX-ENEMEA-A4

 

RECREATION

Sea Doo GTI 90
Cijena sa PDV: 11.679,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-RECREATION-GTI-ENEMEA-A4

 

Sea Doo GTI 130
Cijena sa PDV: 13.114,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-RECREATION-GTI-ENEMEA-A4

 

Sea Doo GTI SE 170 
Cijena sa PDV: 14.856,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-RECREATION-GTI-SE-ENEMEA-A4

 

Sea Doo GTI SE 170 iDF Audio 
Cijena sa PDV: 16.392,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-RECREATION-GTI-SE-ENEMEA-A4

 

PERFORMANCE

Sea Doo GTR 230 
Cijena sa PDV: 16.700,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-PERFORMANCE-GTR230-ENEMEA-A4

 

Sea Doo RXP-XRS 300
Cijena sa PDV: 20.901,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-PERFORMANCE-RXP-X-ENEMEA-A4

 

Sea Doo RXP-XRS 300 Audio
Cijena sa PDV: 22.745,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-PERFORMANCE-RXP-X-ENEMEA-A4

 

Sea Doo RXT-XRS 300
Cijena sa PDV: 21.515,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-PERFORMANCE-RXT-X-ENEMEA-A4

 

Sea Doo RXT-XRS 300 Audio
Cijena sa PDV: 22.950,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-PERFORMANCE-RXT-X-ENEMEA-A4

 

Sea Doo RXT-XRS 300 Audio
Cijena sa PDV: 23.257,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-PERFORMANCE-RXT-X-ENEMEA-A4

 

TOURING

Sea Doo GTX PRO 130 Rental
Cijena sa PDV: 13.728,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-RENTAL-GTX-PRO130-ENEMEA-A4

 

Sea Doo GTX PRO 130 iBR Rental
Cijena sa PDV: 14.651,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-RENTAL-GTX-PRO130-ENEMEA-A4

 

Sea Doo GTX 170
Cijena sa PDV: 16.392,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-TOURING-GTX-170-230-300-ENEMEA-A4

 

Sea Doo GTX 230
Cijena sa PDV: 18.134,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-TOURING-GTX-170-230-300-ENEMEA-A4

 

Sea Doo GTX 230 iDF Audio
Cijena sa PDV: 19.466,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-TOURING-GTX-170-230-300-ENEMEA-A4

 

Sea Doo GTX 300 Limited iDF Audio
Cijena sa PDV: 24.179,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-TOURING-GTX-LMTD300-ENEMEA-A4

 

Sea Doo GTX 300 Limited iDF Audio
Cijena sa PDV: 24.487,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-TOURING-GTX-LMTD300-ENEMEA-A4

 

SPORT FISHING

Sea Doo GTI FishPro Scout 130 iDF
Cijena sa PDV: 17.007,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-FISHPRO-SCOUT-ENEMEA-A4

 

Sea Doo GTX FishPro Sport 170 iDF
Cijena sa PDV: 19.261,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-FISHPRO-SPORT-ENEMEA-A4

 

Sea Doo GTX FishPro Trophy 170 iDF Audio
Cijena sa PDV: 22.540,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-FISHPRO-TROPHY-ENEMEA-A4

 

TOW SPORT

Sea Doo WAKE 170
Cijena sa PDV: 15.675,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-TOW-SPORTS-WAKE170-ENEMEA-A4

 

Sea Doo WAKE PRO 230
Cijena sa PDV: 20.081,00 €*
*Prodajna cijena vozila obračunava se u kunama prema prodajnom tečaju RBA za € na dan plaćanja!

Tehničke specifikacije: SEA-MY22-SPEC-DPS-TOW-SPORTS-WAKE-PRO230-ENEMEA-A4

Share This